Vladimir Krneta: Instalacija, u saradnji sa Centrom za stvaralaštvo mladih