Vladimir Mojsilović: Instalacija, razgovor o umetnosti