Vladimir Mojsilović, Dragana Stevanović, Jelena Gorički, Marija Jüttner: Foto projekti