Tacuo Mijaima (Tatsuo Miyajima / 宮島 達男), Japan: Kaki Tree projekat - sađenje drveta života,
u saradnji sa: Aleksandar Đorđević, Ultima-com