Elfi Frolih (Elfi Fröhlich): Fotografije,
realizacija: Milan Aleksić u saradnji sa Goethe Institutom

22. 03. 2001
Milan Aleksić: Fotografije Elfi Fröhlich, predavanje