Dragana Marković: Instalacija
(u saradnji sa Centrom za stvaralaštvo mladih)