07. 05. 2001
Permanentna događanja: Svetlana Volić: Petrova zemlja, multimedijalna izložba

08. 05. 2001
Permanentna događanja: Vladimir Todorović: Sprave za igranje, video rad

09. 05. 2001
Permanentna događanja: Mirjana Boba Stojadinović: Poklon, izložba

10. 05. 2001
Permanentna događanja: Vukašin Nedeljković, Petar Mirosavljević i Ivan Petrović: Bez naziva, izložba;
Jelena Masnikosić: Back to Life, video rad

11. 05. 2001
Permanentna događanja: Svetlana Đorđević: Eye mailŽweb, izložba

12. 05. 2001
Permanantna događanja: Branislav Jakić: Bane, volim te, izložba

14. 05. 2001
Permanentna događanja: Promocija časopisa Teorija koja hoda u izdanju CEMPI-ja

15. 05. 2001
Permanantna događanja: Ivana Smiljanić: Jedan sat govora, performans

16. 05. 2001
Permanantna događanja: Peđa Terzić: Ograde, instalacija

17. 05. 2001
Permanentna događanja: Isidora Fićović i Aleksandar Jestrović: 12O slika za 60 minuta

18. 05. 2001
Permanentna događanja: Nina Todorović: Blue Skies;
Andrija Pavlović: performans

19. 05. 2001
Permanentna događanja: Muzička grupa Eksperiment i studenti Akademije primenjenih umetnosti: Mrlja u oku Hermana Roršaha, performans