Bojan Novaković: Instalacija / performans
(u saradnji sa Centrom za stvaralaštvo mladih)