03. 11. 2001
Predstavljanje umetnika školovanih na Umetničkoj akademiji u Diseldorfu -
Nenad Glišić: video instalacija

09. 11. 2001
Predstavljanje umetnika školovanih na Umetničkoj akademiji u Diseldorfu -
Nela Šukara: video intervju

11. 11. 2001
Predstavljanje umetnika školovanih na Umetničkoj akademiji u Diseldorfu -
Enriko Minato: instalacija

14. 11. 2001
Predstavljanje umetnika školovanih na Umetničkoj akademiji u Diseldorfu -
Selman Trtovac: Radovi devedesetih - crteži, objekti, fotografije, performansi

22. 11. 2001
Predstavljanje umetnika školovanih na Umetničkoj akademiji u Diseldorfu -
Tatjana Ilić: otvoreni atelje - početak rada

24. 11. 2001
Predstavljanje umetnika školovanih na Umetničkoj akademiji u Diseldorfu -
Tatjana Ilić: otvoreni atelje - otvaranje

28. 11. 2001
Predstavljanje umetnika školovanih na Umetničkoj akademiji u Diseldorfu -
Harald Hofman, instalacija i performans