Arhitektonsko crtanje, izložba studenata I godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu