Finska umetnost kroz vekove, foto-dokumentarna izložba (u saradnji sa Ambasadom Finske)