Kritički doprinosi: Lazar Trifunović, Beograd, predavanje