Kritički doprinosi: Aleksa Čelebonović, Beograd, predavanje