Kritički doprinosi: Ljubomir Gligorijević, Beograd, predavanje