Kritički doprinosi: Irina Subotić, Beograd, predavanje