Kritički doprinosi: Davor Matićević, Zagreb, predavanje