Kritički doprinosi: Stane Bernik, Ljubljana, predavanje