Jugoslovenski plakat, izložba materijala sa konkursa 4 BIO, Ljubljana;
gost izložbe: Marija Cerar, jedna od nagrađenih autora na Konkursu