Kritički doprinosi: Stojan Ćelić, Beograd, predavanje