Kritički doprinosi: razgovor sa Ješom Denegrijem, Beograd