Drangularijum, umetnici izlažu predmete koji su na direktan ili indirektan način povezani sa njihovim radom;
izlažu: Radomir Reljić, Dušan Otašević, Halil Tikveša, Milija Nešić, Stevan Knežević, Stojan Kovačević Grande, Marina Abramović, Dragoljub  Raša Todosijević, Evgenija Demnievska, Gergelj Urkom (Gergely Urkom), Bora Iljovski, Bojan Bem, Neša Paripović, Josif Alebić, Slobodan Era Milivojević, Zoran Popović, Radomir Damnjanović