′Arh. Zoran Manević, Beograd: Arhitektura ′70, izložba; učestvuju: Ljiljana Bakič, Dragoljub Bakič, Bogdan Bogdanović, Uglješa Bogunović, Miloš Bojović, Aleksej Brkič, Petar Vulović, Aleksandar Đokič, Slobodan Ilič, Aleksandar Keković, Miloš Konstantinović, Dušan Krstič, Dobrosav Miljević, Mihajlo Mitrović, Branko Pešič, Petar Petrović, Predrag Ristič, Zoran Stojnič


Popularizacija arhitekture, razgovor povodom izložbe Arhitektura ′70; učestvuju: Mihajlo Mitrović, Zoran Zunković, Ivan Ratković, Dušan Đokič, Zoran Manević