Informacija 9: In memoriam Lav Grin alias Iljko Gorenčević; o metateorijskim postavkama Lava Grina govori: Marko Nedeljković