Radovi studenata Akademije likovnih umetnosti iz Urbina i Fakulteta likovnih i primenjenih umetnosti iz Beograda, izložba
(u saradnji sa Centrom za kulturnu inicijativu Beograd - Pezaro)

05. 04. 1974
Susret studenata Akademije likovnih umetnosti iz Urbina i Fakulteta likovnih i primenjenih umetnosti iz Beograda;
razgovor o izložbi i daljoj saradnji (u saradnji sa Centrom za kulturnu inicijativu Beograd - Pezaro)