Tone Rački, Ljubljana: U travi su mravi, izložba fotografija