Valter de Marija (Walter de Maria), Njujork: Sedam krugova u pustinji (Hard Core), projekcija filma i komentar: Zoran Popović