Verbumprogram (Ratomir Kulić i Vladimir Mattioni), Novi Sad: Izložba foto projekta, štampanih materijala i prikazivanje filmova