Oktobar ′75, izložba tekstova i promocija biltena "Oktobar ′75"; učestvuju saradnici Galerije i članovi redakcije Likovnog programa:
Jasna Tijardović, Dragan Stojanovski, Dragoljub Raša Todosijević, Goran Đorđević, Zoran Popović, Slavko Timotijević, Jerko Ješa Denegri, Nena Baljković, Dragica Vukadinović, Bojana Pejić, Dunja Blažević, Vladimir Gudac

07. 11. 1975
Razgovor povodom akcije Oktobar ’75