Arh. Ivica Mlađenović, Beograd: Stambena arhitektura Beograda
(u saradnji sa Udruženjem arhitekata i tehničara Beograda)

11. 11. 1975
Humana stambena arhitektura, razgovor povodom izložbe Stambena arhitektura Beograda; učestvuju: Zoran Manević, Milan Jeftić, Darko Popović, Ivica Mlađenović

13. 11. 1975
Izvesni aspekti izgradenje stambenih naselja, razgovor povodom izložbe Stambena arhitektura Beograda, učestvuju: Aleksandar Đokić, Predrag Ristić, Ivica Mlađenović

15. 11. 1975
Šta se menja u funkciji stana, razgovor povodom izložbe Stambena arhitektura Beograda, učestvuju: Milan Lojanica, Predrag Cagić, Darko Marušić, Branko Aleksić, Ivica Mlađenović

17. 11. 1975
Kritika stambene arhitekture, razgovor povodom izložbe Stambena arhitektura Beograda, razgovor vodi Ivica Mlađenović