Informacija 20: IX Bijenale mladih u Parizu, 19. 09 - 31. 10. 1975., govore: Biljana Tomić, Marina Abramović, Bojana Pejić, Goran Đorđević;
projekcija 8mm filma Gorana Đorđevića: Portreti učesnika Bijenala mladih, Pariz, 1975.