Vladimir Kržalić, Beograd: Fotografije, izložba
(u saradnji sa Studentskim savezom za tehničku kulturu i Univerzitetskim izlagačkim studijom)