Miroslav Miša Savić, Beograd: Zatvoreni zvuk, instalacija