Ljubomir Kljakić, Beograd: Fantastika, strip, društvo..., dokumentarna izložba SF stripa,
u okviru programa Filmforuma: Naučna fantastika na filmu (05-15. 02.)
(u saradnji sa IIDP)