Nova muzika: minimalna muzika, koncepcija i realizacija Miroslav Miša Savić

24. 11. 1977
Miroslav Miša Savić: O minimalnoj muzici, predavanje i preslušavanje primera sa ploča

05. 12. 1977
Preslušavanje ploča: John Cage

06. 12. 1977
Preslušavanje ploča: LaMont Young, Phil Glass

07. 12. 1977
Preslušavanje ploča: Terry Riley
Miloš Raičković, Beograd: Permutacije i krugovi raslojavanja, koncert kompozicija minimalne muzike

08. 12. 1977
Preslušavanje ploča: Steve Reich