Muhamed Ikubal (Muhamad Iqbal), filozof i pesnik iz Pakistana; informativno-dokumentarna izložba fotografija i knjiga
(u saradnji sa Saveznim zavodom za tehničku, naučnu i kulturni saradnju)