Vladimir Bonačić, Dunja Donazi (Dunja Donassy) i Miroljub Cimerman, Zagreb: Umetnost i nauka, predavanje o kompjuterskoj umetnosti