Arhitektura Nikole Dobrovića, studijska izložba studenata Arhitektonskog fakulteta Beograd
Razgovor sa autorima izložbe Arhitektura Nikole Dobrovića