Vlasta Filipović, Beograd: Depo, izložba-ambijent-akcija

25. 05. 1978
Razgovor sa Vlastom Filipovićem povodom izložbe Depo i završetak procesa pakovanja