Kosta Bogdanović, Beograd: Reljefi, izložba radova na kartonu i foto-radova