Deca i prostor; izložba Studijske grupe "Petar Dobrović" studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu,
učestvuju: Milena Grbović, Ljiljana Janković, Aleksandra Mihajlović, Marina Čuturilo