Zoran Belić, Beograd: Pokret usaglašavanja sa ishodištem, ambijent
Zoran Belić: Rad dece na crtežima preko dodira, studijska izložba na temu iskustva u podučavanju dece u crtanju