Vladimir Tošić, Beograd: Partiture / reljefi, izložba (u saradnji sa Muzičkim programom)