Đenova - Beograd: Prostor neograničene geo-grafije; uzvratni program Opštine Đenova (Comune di Genova) za program Beograd - Đenova koji je SKC priredio u okviru izložbe Savremena jugoslovenska umetnost početkom juna 1979. godine u Đenovi

23. 06. 1979
Anđelo i Mario Pretolani (Angelo i Mario Pretolani): Nebožanska komedija, performans inspirisan delom Krezinskog (Zygmunt Krasiński: Nie-boska Komedia, 1833., Poljska)
Anđelo Pretolani (Angelo Pretolani): Priviđenje, film, 1977.
Rolando Minjani (Rolando Mignani): Modeli odraza, izložba
Bepe Delepjane (Beppe Dellepiane): Teatralnost, izložba fotografija
Bepe Delepjane (Beppe Dellepiane): Nađite me c/o, film, 1974
Đovani Anđelo Binjone (Giovanni Angelo Bignone): Hiperkubus, ambijent
Razgovor sa Vijanom Konti (Viana Conti), umetnicom i autorkom programa Đenova - Beograd

25. 06. 1979
Đulijano Galeta (Giuliano Galleta): Ambijent proizvodnje, film
Aurelio Kaminati (Aurelio Caminati): Telo telu - pet simboličkih transkripcija, film, video i slajd projekcija