Arhitektura konstruktivizma, izložba Studijske grupe za savremenu arhitekturu Petar Dobrović pri Arhitektonskom fakultetu, Beograd (Aleksandar Mihajlović, Želimir Obradović, Zvonimir Tilinger)