Beogradski akademski trio, prvi javni nastup,  izvođači: Aleksandar Kolarević, klavir, Uroš Pešić, violina, Petar Jovanović, violončelo; solistkinja: Radmila Smiljanić, sopran; program: Jakševac, Černik, Kolarević, Šostakovič (Шостакович)