Svijete tihi, koncert pravoslavne muzike; izvođači: hor Collegium musicum; dirigent: Darinka Matić; program: ruski, etiopski, vizantijski i srpski kompozitori od 12. do 16. veka