Prvo međunarodno takmičenje Muzičke omladine; discipline: violina, klarinet, gudački kvartet; nastupa 67 takmičara iz Belgije, Bugarske, Čehoslovačke, Francuske, Italije, Jugoslavije, Kanade, Mađarske, Norveške, Poljske, Rumunije, SR Nemačke, Sovjetskog Saveza, Velike Britanije i Švajcarske (u saradnji sa Muzičkom omladinom Jugoslavije)