Tokyo String Qvartet, Japan: Koncert kamerne muzike; program: Berg, Betoven (Beethoven), Bartok;
Deril Dejton, glavni muzički savetnik pri Informativnoj sekciji SAD: Novi pravci i strujanja u savremenoj američkoj muzici, predavanje