Koncert Hajdnovih tria (Haydn); izvođači: Akademski trio, Beograd (Aleksandar Kolareveić, klavir, Uroš Pešić, violina, Petar Jovanović, violončelo)