Srpski gudački kvartet (Branko Pajević, violina, Srboljub Žikić, violina, Petar Ivanović, viola, Ivan Poparić, violončelo), koncert